metadata:การลงเมทาดาทาบนเว็บ.jpg

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg

← Back to examples

Date:
%2009/%05/%19 %14:%May
Filename:
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
Format:
JPEG
Size:
147KB

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.