This is an old revision of the document!
—-

การติดตั้ง Zotero V.2

การติดตั้ง Zotero V.2 ทำได้โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Firefox แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ของ Zotero http://www.zotoro.org คลิกไอคอน Download

การติดตั้ง Zotero

จากนั้นรอโปรแกรมดาวน์โหลดผ่านเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรแกรมเสริมของ Firefox คลิกปุ่ม Install เมื่อจบการติดตั้งจะต้องปิด Firefox แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะพบข้อความ Zotero ปรากฏที่มุมล่างขวาของแถบสถานะ (Status bar) ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Firefox

ไอคอนแสดงว่า Zotero ติดตั้งแล้ว

เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน Zotero เก็บรายการบรรณานุกรมเอกสารต่างๆ ได้แล้วครับ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.