ทำงานร่วมกับ Microsoft Word XP-2003

การทำงานของ Zotero V.1 กับ Microsoft Word XP-2003 จะต้องติดตั้ง Extension เสริมก่อน คลิกเพื่อดาวน์โหลด extension Zotero-Word-Plugin-Installer-1.0b3.exe ให้ปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วดับเบิลคลิกโปรแกรม Zotero-Word-Plugin-Installer-1.0b3.exe ติดตั้งตามขั้นตอน เมื่อจบขั้นตอนการติดตั้งให้เิปิดใช้งาน Microsoft Word จะปรากฏแถบเครื่องมือชุดใหม่เพิ่มมา 1 ชุด ดังนี้

ถ้าต้องการสร้างอ้างอิงรายการใด ก็ให้คลิกเมาส์หลังเนื้อหานั้นๆ แล้วคลิกที่ปุ่ม Insert Citation จากนั้นเลือกรูปแบบการอ้างอิงและรายการที่ต้องการอ้างอิง เืมื่อสร้างอ้างอิงครบในเอกสารแล้ว ก็ไปยังหน้าที่ต้องการสร้างรายการบรรณานุกรม แล้วคลิกปุ่ม Insert Bibliiography ที่เหลือก็ลองศึกษาพร้อมๆ กับเล่นไปด้วยนะครับ


ผู้เขียน

  1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.