This is an old revision of the document!
—-

Export page to Open Document format

รายการบรรณานุกรมไม่ยากด้วย Zotero

การทำรายงานบรรณานุกรมเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือช่วยหลากหลาย สำหรับท่านที่ใช้ Fiefox เป็นเว็บเบราว์เซอร์หลัก ควรติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero เพื่อช่วยในการจัดการบรรณานุกรมออนไลน์ เพียงแต่เลือกคำสั่ง Tools, Addon (เครื่องมือ, ส่วนเสริม)

ค้นด้วยคำว่า Zotero ซึ่งจะปรากฏผลดังนี้

จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มลง Firefox”

รู้จัก Zotero

Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources. รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zotero.org/ รวมทั้งผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถกับ Endnote โดย University of Wisconsin-Madison Libraries


ผู้เขียน

  1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.