การตั้งระยะพากราฟแบบเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

โดยการปกติการพิมพ์แล้วขึ้นพารากราฟใหม่ มักจะใช้วิธีกดปุ่ม Enter แต่ในการพิมพ์เอกสารราชการได้กำหนดค่าระยะเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ ซึ่งทำได้โดย

  • คลิก Home Ribbon แล้วเข้าสู่การตั้งค่า Paragraph

  • กำหนดค่า Spacing Before เป็น 6pt และค่า After เป็น 0pt


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.