การตั้งหน่วยไม้บรรทัด

การสร้างเอกสารงานพิมพ์ย่อมหนีไม่พ้นการกำหนดระยะขอบ เช่น ระยะขอบบน ระยะขอบล่าง ระยะขอบซ้าย และระยะขอบขวา ซึ่งหลักการกำหนดระยะขอบอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน หรือข้อกำหนด สำหรับหนังสือราชการไทยตามประกาศการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดให้ใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร คือ

 • ระยะขอบซ้าย 3 เซนติเมตร
 • ระยะขอบขวา 2 เซนติเมตร
 • ระยะขอบบน 1.5 เซนติเมตร
 • ระยะขอบล่าง ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่ขอใช้ระยะเดียวกับขอบบนเป็นฐานไว้ก่อนนะครับ 1.5 เซนติเมตร

ซึ่งการกำหนดหน่วยในไม้บรรทัดและการตั้งค่าต่างๆ ของ Microsoft Office Word 2007 ให้เป็นเซนติเมตร ทำได้ดังนี้

 • คลิกปุ่ม Office Button
 • คลิกเลือกรายการ Word Options
 • คลิกเลือกรายการ Advanced

 • เลื่อนจอภาพไปที่กลุ่มคำสั่ง Display
 • กำหนดค่าหน่วยวัดจากรายการ Show measurement in units of เป็น Centimeter
 • คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.