การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single

คำสั่งตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าของ Microsoft Office Word 2007 ทำได้โดย

  • Home Ribbon ให้คลิกปุ่มลูกศรเฉียงมุมล่างขวาของกรอบ Paragraph

  • คลิกเลือกแท็บ Indents & Spacing ปรับค่า Line spacing เป็น Single


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.