การฝังฟอนต์กับเอกสาร

ตามที่มีประกาศใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย เช่น ฟอนต์ไทยสารบรรณนั้นอาจจะส่งผลต่อเอกสารได้ง่ายเพราะฟอนต์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของผู้รับเอกสาร วิธีการส่งเอกสารที่ดีที่สุดคือ ฝังฟอนต์ที่เลือกใช้ไว้ในแฟ้มเอกสารด้วยทุกครั้ง ดังนี้

  • สร้างเอกสารหรือเปิดแฟ้มเอกสาร
  • คลิกปุ่ม Office Button
  • เลือกคำสั่ง Save As… คลิกปุ่ม Tools ที่ปรากฏด้านล่างซ้ายของจอภาพ
  • เลือกคำสั่ง Save Options

  • คลิกเลือกรายการ Embed fonts in the file

เพียงเท่านี้เอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Word ก็พร้อมเปิดในคอมพิวเตอร์ใดๆ พร้อมฟอนต์พิเศษได้แล้วครับ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.