การลบตาราง

หากเลือกตารางทั้งตาราง แล้วกดปุ่ม <Delete> จะเป็นการลบเนื้อหาทั้งหมดในตาราง แต่ถ้ากดปุ่ม <Backspace> จะเป็นการลบตารางทั้งตาราง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.