AutoText ใน Word 2007

ความสามารถ AutoText ของ Word รุ่นเดิมๆ ถูกปรับเปลี่ยนเป็น Quick Parts ใน Word 2007 โดยมีลักษณะการทำงานไม่แตกต่างกัน คือ ช่วยให้การพิมพ์ข้อความ หรือเนื้อหาพร้อมตาราง ภาพและกราฟิกต่างๆ จำนวนมากเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น ต้องพิมพ์ชื่อหน่วยงาน เช่น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคำย่อเป็น ศวท. เราก็สามารถกำหนดให้คำย่อ ศวท. เป็น AutoText ของ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อต้องการชื่อเต็ม ก็พิมพ์ ศวท. แล้วต่อด้วยปุ่ม <F3>

วิธีการสร้าง AutoText ทำได้โดย

1) พิมพ์คำเต็ม ตัวอย่าง ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เลือกข้อความตามข้อ 1
3) กดปุ่ม <Alt><F3> เพื่อเข้าสู่ Build Parts

4) พิมพ์คำย่อ เช่น ศวท. ในช่อง Name
5) คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน และลองพิมพ์คำว่า ศวท. จากนั้นกดปุ่ม <F3> จะปรากฏชื่อ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำเต็มออกมาทันทีครับ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.