กำหนดชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม

โดยปกติชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม จะถูกใช้กำกับการทำ comment, track change และ mail merge ซึ่งหลายครั้งที่ไม่ได้ระบุชื่อให้ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลออกมาผิดพลาด เสียเวลาต้องแก้ไข การกำหนดชื่อและข้อมูลของผู้ใช้งานโปรแกรม ทำได้โดย

1) คลิก Quick Button, Word Options, Popular
2) ระบุข้อมูล ดังภาพ

Author Name


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.