เครื่องมือแปลงเอกสาร OpenOffice.org Writer เป็น Dokuwiki syntax

สำหรับเอกสาร OpenOffice.org Writer สามารถแปลงเอกสารดังกล่าวให้อยู่ในฟอร์แมต Dokuwiki ได้โดยการติดตั้ง Extension ชื่อ Writer's Tools โดยเมืือคลิกลิงก์ข้างต้นและดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งชื่อ writertools-1.9.1.zip แล้วให้ Unzip จากนั้นเปิดโปรแกรม OpenOffice.org Writer เรียกใช้คำสั่งติดตั้งโปรแกรมเสริม Tools, Extension Manager… ปรากฏจอภาพเลือกติดตั้ง Extension ดังนี้

คลิกปุ่ม Add แล้วเลือกไฟล์ WriterTools.oxt จากโฟลเดอร์ที่ได้จากการ Unzip ไฟล์ writertools-1.9.1.zip ปฏิบัติตามจอภาพเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น จะต้องปิด Writer แล้วลองเปิดอีกครั้ง จะปรากฎเมนู Writer's Tools ดังนี้

ตอนนี้ก็เริ่มต้นโดยการเปิดแฟ้มเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่ แต่อย่าลืมนะครับ ต้องเป็นการสร้างเอกสารด้วย Style นะครับ จากนั้นก็คลิกเมนู Writer's ToolsPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.