Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:wiki-syntax-basic 2010/11/06 01:28 wiki:wiki-syntax-basic 2010/11/06 12:15 current
Line 185: Line 185:
===== ทำงานกับรูปภาพ ===== ===== ทำงานกับรูปภาพ =====
-การนำรูปภาพใส่ในเอกสารให้คลิกปุ่ม Add images or other files จากนั้นคลิกเลือกภาพที่ต้องการ หรือ upload ภาพใหม่เข้าสู่ระบบก่อนจึงเลือก โดยโปรแกรมจะระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?ความกว้าง}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg?100}}%%+การนำรูปภาพใส่ในเอกสารให้คลิกปุ่ม Add images or other files {{:wiki:doku-insert-media.png?nolink|Add Media}} จากนั้นคลิกเลือกภาพที่ต้องการ หรือ upload ภาพใหม่เข้าสู่ระบบก่อนจึงเลือก  
 + 
 +{{:wiki:doku-addmedia01.png|จอภาพเลือกการนำเข้าภาพ}} 
 + 
 +โดยโปรแกรมจะระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย|}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg|}}%% ทั้งนี้สามารถป้อนคำอธิบายภาพได้หลังเครื่องหมาย | เช่น %%{{:bluhearts.jpg|ภาพ Blue Hearts}}%% 
 + 
 +นอกจากนี้ัยังสามารถกำหนดขนาดของภาพได้โดยระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?ความกว้าง|คำอธิบายภาพ}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg?50}}%%
{{:wiki:dokuwiki-128.png|ภาพขนาดปกติ}} ภาพขนาดปกติ {{:wiki:dokuwiki-128.png|ภาพขนาดปกติ}} ภาพขนาดปกติ
Line 191: Line 197:
{{:wiki:dokuwiki-128.png?50|ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล}} ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล {{:wiki:dokuwiki-128.png?50|ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล}} ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล
-สำหรับการจัดตำแหน่งภาพ ใช้เทคนิคการเพิ่มช่องว่าง (Space) 2 เคาะ หน้า และ/หรือ หลัง คำสั่งภาพ เช่นต้องการจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลาง ให้เคาะช่องว่า่งทั้งหน้าและหลัง 2 เคาะดังนี้ %%{{เคาะเคาะ:wiki:dokuwiki-128.pngเคาะเคาะ|ภาพขนาดปกติ}}%%+การจัดตำแหน่งภาพ ใช้เทคนิคการเพิ่มช่องว่าง (Space) 2 เคาะ หน้า และ/หรือ หลัง คำสั่งภาพ เช่นต้องการจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลาง ให้เคาะช่องว่า่งทั้งหน้าและหลัง 2 เคาะดังนี้ %%{{เคาะเคาะ:wiki:dokuwiki-128.pngเคาะเคาะ|ภาพขนาดปกติ}}%%
{{  :wiki:dokuwiki-128.png  |ภาพขนาดปกติ}} {{  :wiki:dokuwiki-128.png  |ภาพขนาดปกติ}}
-===== ข้อความกับรูปภาพ =====+ภาพที่นำเข้าใน Dokuwiki สามารถคลิกเพื่อแสดงภาพเต็มและรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังนี้
-การนำเสนอข้อความพร้อมกับรูปภาพที่จัดตำแหน่ง จะปรากฏผลดังนี้+{{:wiki:doku-showimage01.png|รายละเอียดของภาพ}}
-{{:wiki:dokuwiki-128.png  |}}+ทั้งนี้การแสดงผลภาพในหน้าเอกสารปัจจุบันอาจจะไม่สะดวก ผู้ดูแลเว็บสามารถกำหนดค่าการแสดงผลให้เป็นหน้าต่างใหม่ได้ด้วยคำสั่ง Admin, Configuration Manager, Link Settings, target»media และกำหนดค่าเป็น _blank
-Paragraph#1 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image+{{:wiki:doku-link-02.png|การกำหนด Target ให้กับ Media}}
-Paragraph#2 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image +สำหรับภาพใดๆ ที่ไม่ต้องการให้คลิกลิงก์สามารถระบุด้วยรูปแบบ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?nolink|คำอธิบายภาพ}}%%
- +
-หากต้องการนำเนื้อหาพารากราฟที่ 2 อยู่ใต้ภาพ จะต้องใช้คำสั่ง ~~ CL ~~ (พิมพ์ติดกัน) คั่นก่อนพารากราฟที่ 2 ซึ่งจะปรากฏผล ดังนี้ +
- +
-{{:wiki:dokuwiki-128.png  |}} +
- +
-Paragraph#1 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image +
- +
-~~CL~~ +
- +
-Paragraph#2 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image+
Line 243: Line 239:
กรณีที่นำเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาประกอบการเขียนเนื้อหา ควรอ้างอิงโดยระบุแหล่งอ้างอิงในเครื่องหมาย %%(( ))%% ต่อท้ายเนื้อหาดังกล่าว เช่น เนื้อหาส่วนนี้ อ้างอิงจาก ((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551)) %%((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551))%% กรณีที่นำเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาประกอบการเขียนเนื้อหา ควรอ้างอิงโดยระบุแหล่งอ้างอิงในเครื่องหมาย %%(( ))%% ต่อท้ายเนื้อหาดังกล่าว เช่น เนื้อหาส่วนนี้ อ้างอิงจาก ((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551)) %%((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551))%%
 +
 +===== ดึง RSS มานำเสนอ =====
 +
 +Dokuwiki มีฟังก์ชันนำเนื้อหาหรือข่าวที่เป็น RSS จากแหล่งอื่นๆ มานำได้โดยใช้คำสั่ง %%{{rss>ชื่อเว็บไซต์}}%% เช่น ข่าวไอทีจาก RSSThai.com ใช้คำสั่ง %%{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml}}%%
 +
 +{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml}}
 +
 +ทั้งนี้สามารถเพิ่มความสามารถได้โดยระบุคำสั่งต่อท้าย เ่ช่น %%{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml date description}}%% จะปรากฏผลดังนี้
 +
 +{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml date description}}
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.