This is an old revision of the document!
—-

Slideshare.net

การใช้งานเว็บไซต์ Slideshare.net นั้นทุกท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดยขั้นตอนในการสมัครนั้นก็ไม่ยากสามารถทได้ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.slideshare.net
slideshare
2. คลิกปุ่ม Signup
signup
3. กรอกรายละเอียดของ Username, Email Address, Password, Confirm Password ในส่วนของ Get a free SlideShare account
username–>ภาพตัวอย่างการกรอกรายละเอียด หากถูกต้องหรือ Username กับ email ยังไม่มีในระบบจะมีเครื่องหมาย ถูกสีเขียวขึ้นมาให้แต่หากไม่ถูกต้องจะเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเพศ, ประเทศ, เมือง, ยืนยันโค้ดเพื่อตรวจสอบว่ามีการสมัครจริงๆ และคลิก I agree with Slideshare's …

5. คลิกปุ่ม Sign Up เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร
6. เมื่อได้ทำการกดปุ่ม Sign Up แล้วจะพบว่าระบบจะ login ให้อัตโนมัติ หากใครขึ้น user ตัวเองแล้วแสดงว่าการสมัครสมบูรณ์


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.