This is an old revision of the document!
—-

Slideshare.net

การใช้งานเว็บไซต์ Slideshare.net นั้นทุกท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดยขั้นตอนในการสมัครนั้นก็ไม่ยากสามารถทได้ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.slideshare.net

 {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m4824da2d.png?400|}} 

2. คลิกปุ่ม Signup

 {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_1ce5f282.png?400|}} 

3. กรอกรายละเอียดของ Username, Email Address, Password, Confirm Password ในส่วนของ Get a free SlideShare account

 {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m99ae19a.png?400|}}  Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.