This is an old revision of the document!
—-

> เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีเว็บ

เมื่อเว็บเพจเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับความสนใจมาก การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บเพจด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งนี้การพัฒนาเว็บเพจ จะต้องทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ หลายส่วนได้แก่ เว็บเบราว์เซอร์, ภาษากำกับ รวมทั้งฟอร์แมตภาพต่างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากทุกระบบ ทุกรูปแบบ เข้าสู่ระบบรวม ทำให้คอมพิวเตอร์ในระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อันเกิดให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร การใช้อินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน, ที่บ้าน, ระบบเคลื่อนที่หรือพกพาด้วย Notebook Computer/Palmtop รวมทั้งโทรศัพท์มือถือบางรุ่น

เอกสารเว็บ

เอกสารเว็บ นับเป็นหัวใจหลักของการเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ จะถูกสร้างและพัฒนาออกมาในรูปของเอกสารเฉพาะรูปแบบที่สามารถนำเสนอได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเอกสารเว็บก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป คือประกอบด้วยหน้าเว็บมากกว่า 1 หน้าโดยมีหน้าแรกเป็นหน้าปก แต่มีการเรียกชื่อแตกต่างจากเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป ดังนี้

  • ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) – ชุดของข้อมูลที่ต้องนำเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเว็บเพจ (Web Page) ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป
  • เว็บเพจ (Web Pages หรือ Web Documents) – เอกสารที่นำเสนอผลงานบนระบบอินเทอร์เน็ต
  • Home Page – หน้าแรกของเอกสารเว็บ


รูปแสดงโครงสร้างเอกสารเว็บในแต่ละหน้า

ปัจจุบันมีหลายคนที่มักสับสนกับการใช้คำว่า เว็บเพจ เว็บไซด์ และโฮมเพจ โฆษณาหลายแห่งลงประกาศรับจ้างสร้างโฮมเพจ ถ้าแปลกันตรงๆ หมายถึงว่า เขารับจ้างสร้างกันแค่หน้าโฮมเพจ หน้าเดียว หน้าเว็บเพจอื่นๆ ไม่รับ? บางคนใช้เว็บไซด์แทนเว็บเพจ ใช้โฮมเพจแทนเว็บไซด์ ปนกันไป อย่างไรก็ดีคนไทยหลายคนคุ้นเคยกับคำว่า โฮมเพจ มากกว่า เว็บเพจ ดังนั้นการสื่อสารบางครั้งต้องระวัง

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เอกสารเว็บที่พัฒนาแล้วสามารถเรียกดูได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยโปรแกรมจะทำหน้าแปลภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่นำมาสร้างเอกสารเว็บ แล้วแสดงผลด้วยข้อกำหนดบนจอภาพ โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.