This is an old revision of the document!
—-

> เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีเว็บ

เมื่อเว็บเพจเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับความสนใจมาก การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อนำมาพัฒนาเว็บเพจด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งนี้การพัฒนาเว็บเพจ จะต้องทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ หลายส่วนได้แก่ เว็บเบราว์เซอร์, ภาษากำกับ รวมทั้งฟอร์แมตภาพต่างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากทุกระบบ ทุกรูปแบบ เข้าสู่ระบบรวม ทำให้คอมพิวเตอร์ในระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อันเกิดให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร การใช้อินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน, ที่บ้าน, ระบบเคลื่อนที่หรือพกพาด้วย Notebook Computer/Palmtop รวมทั้งโทรศัพท์มือถือบางรุ่น

เอกสารเว็บ

เอกสารเว็บ นับเป็นหัวใจหลักของการเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ จะถูกสร้างและพัฒนาออกมาในรูปของเอกสารเฉพาะรูปแบบที่สามารถนำเสนอได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเอกสารเว็บก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป คือประกอบด้วยหน้าเว็บมากกว่า 1 หน้าโดยมีหน้าแรกเป็นหน้าปก แต่มีการเรียกชื่อแตกต่างจากเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป ดังนี้

  • ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) – ชุดของข้อมูลที่ต้องนำเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเว็บเพจ (Web Page) ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป
  • เว็บเพจ (Web Pages หรือ Web Documents) – เอกสารที่นำเสนอผลงานบนระบบอินเทอร์เน็ต
  • Home Page – หน้าแรกของเอกสารเว็บ


รูปแสดงโครงสร้างเอกสารเว็บในแต่ละหน้า

ปัจจุบันมีหลายคนที่มักสับสนกับการใช้คำว่า เว็บเพจ เว็บไซด์ และโฮมเพจ โฆษณาหลายแห่งลงประกาศรับจ้างสร้างโฮมเพจ ถ้าแปลกันตรงๆ หมายถึงว่า เขารับจ้างสร้างกันแค่หน้าโฮมเพจ หน้าเดียว หน้าเว็บเพจอื่นๆ ไม่รับ? บางคนใช้เว็บไซด์แทนเว็บเพจ ใช้โฮมเพจแทนเว็บไซด์ ปนกันไป อย่างไรก็ดีคนไทยหลายคนคุ้นเคยกับคำว่า โฮมเพจ มากกว่า เว็บเพจ ดังนั้นการสื่อสารบางครั้งต้องระวัง

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เอกสารเว็บที่พัฒนาแล้วสามารถเรียกดูได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยโปรแกรมจะทำหน้าแปลภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่นำมาสร้างเอกสารเว็บ แล้วแสดงผลด้วยข้อกำหนดบนจอภาพ โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์

{{tag>Web เว็บ]]


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.