> เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ

การออกแบบเว็บเพจ

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ สามารถทำได้หลายระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ความชอบของผู้พัฒนา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ เช่น หากกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กวัยรุ่น และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความบันเทิง อาจจะออกแบบให้มีทิศทางการไหลของหน้าเว็บที่หลากหลายใช้ลูกเล่นได้มากกว่าเว็บที่นำเสนอให้กับผู้ใหญ่ หรือเว็บด้านวิชาการ ทั้งนี้การออกแบบเว็บเพจ สามารถแบ่งได้สามลักษณะ คือ

แบบลำดับขั้น (Hierarchy)

เป็นการจัดแสดงหน้าเว็บเรียงตามลำดับกิ่งก้านแตกแขนงต่อเนื่องไปเหมือนต้นไม้กลับหัว เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่มากนัก และมีข้อมูลย่อยไม่ลึกมาก เช่นเว็บไซต์แนะนำประวัติส่วนตัว ที่มีข้อมูล 4 - 5 หน้าเป็นต้น

แบบเชิงเส้น (Linear)

เป็นการจัดแสดงหน้าเว็บเรียงต่อเนื่องไปในทิศทางเดียว เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เช่นเว็บไซต์นำเสนอสไลด์จาก Microsoft PowerPoint

แบบผสม (Combination)

เป็นการจัดหน้าเว็บชนิดผสมระหว่างแบบลำดับขั้น และแบบเชิงเส้น มักจะเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถควบคุมการนำเสนอและการเรียกดูได้สะดวก และรวดเร็ว

ประเภทของเว็บไซต์

นอกจากการแบ่งประเภทเว็บไซต์ตามวิธีการออกแบบแล้ว ยังสามารถแบ่งเว็บไซต์ได้ตามลักษณะเนื้อหา คือ

  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาแบบ Static มักจะเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยภาษา HTML และต้องพัฒนาด้วยมือ เพิ่มเติมด้วยมือตลอดเวลา
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาแบบ Dynamic เป็นเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ที่อาศัยภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับเว็บ ช่วยให้เนื้อหาที่นำเสนอปรับเปลี่ยนได้ง่าย และได้ตลอดเวลาที่ต้องการ รวมทั้งอาจจะมีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้

รวมทั้งยังสามารถแบ่งเว็บไซต์ตามการนำเสนอเนื้อหา ได้เป็น

  • เว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาสาระ (Information)
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลการตลอด การค้าขาย (e-Commerce content)
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) เช่น Blog, wiki, web-board

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.