เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เอกสารเว็บที่พัฒนาแล้วสามารถเรียกดูได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยโปรแกรมจะทำหน้าแปลภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่นำมาสร้างเอกสารเว็บ แล้วแสดงผลด้วยข้อกำหนดบนจอภาพ โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์ (http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/NCSAMosaicHome.html)


รูปแสดงโลโก้ของเว็บเบราว์เซอร์ Mosaic

รู้จักกับเว็บเบราว์เซอร์หลากค่าย

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมเบราว์เซอร์ออกมาเผยแพร่หลายราย เว็บเบราว์เซอร์แต่ละค่ายแข่งขันกันในเรื่องความเร็ว ขนาดไฟล์ที่มีขนาดเล็ก ฟังก์ชันช่วยเหลือต่างๆ เช่น ระบบป้องกันการบุกรุก การจดจำข้อมูลของผู้ใช้ การตรวจสอบและปรับปรุงอัตโนมัติ ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่มีการใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่

Internet Explorerwww.microsoft.com/ie
Netscapewww.netscape.com
Mozillawww.mozilla.org
Firefoxwww.firefox.com
Operawww.opera.com
American Onlinewww.aol.com
Lynxlynx.browser.org
Amayawww.w3.org/amaya


รูปแสดงเบราว์เซอร์ค่าย Microsoft


รูปแสดงเบราว์เซอร์ค่าย Mozilla

คุณสมบัติในการแสดงผลเอกสารเว็บของเว็บเบราว์เซอร์

เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์มีการพัฒนาออกมาจากหลากหลายบริษัท แต่ละบริษัทพัฒนาฟังก์ชันการแสดงผลเอกสารเว็บที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงคุณสมบัติของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละโปรแกรม ทั้งนี้ได้สรุปคุณสมบัติในการแสดงผลเอกสารเว็บ
ดังตาราง (ข้อมูลจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers, 2 กันยายน 2548)

เบราว์เซอร์ ทีมพัฒนา/ผู้พัฒนา มูลค่า (USD) Open source Software license
Amaya W3C, INRIA Free Yes W3C
Camino Mozilla Foundation Free Yes MPL,MPL/GPL/LGPL tri-license
Dillo Arellano Cid, Geerken, Rota, et al. Free Yes GPL
ELinks Baudis, Fonseca, et al. Free Yes GPL
Epiphany GNOME Free Yes GPL
Galeon Marco Pesenti Gritti Free Yes GPL
iCab iCab Company Free (preview), $30 (pro) No Proprietary
Internet Explorer Microsoft, Spyglass Free No Proprietary
Internet Explorer for Mac Microsoft Free No Proprietary
K-Meleon Doozan, Erikson, Vallet, et al. Free Yes GPL
Konqueror KDE Free Yes GPL
Links Patocka, et al. Free Yes GPL
Lynx Montulli, Grobe, Rezac, et al. Free Yes GPL
Mosaic Marc Andreessen and Eric Bina, NCSA Free (non-commercial) No Proprietary
Mozilla Mozilla Foundation Free Yes MPL, MPL/GPL/LGPL tri-license
Mozilla Firefox Mozilla Foundation Free Yes MPL, MPL/GPL/LGPL tri-license
Netscape (v.6-7) Netscape Communications Corporation, AOL Free No Proprietary, MPL/GPL/LGPL tri-license
Netscape Browser (v.8) Mercurial Communications for AOL Free No Proprietary, MPL, GPL/LGPL tri-license
Netscape Navigator (v.1-4) Netscape Communications Free No Proprietary
OmniWeb Omni Group $30 No Proprietary, LGPL
Off By One Home Page Software Free No Proprietary
Opera Opera Software Free (ad-supported), $20–39 (ad-free) No Proprietary
Safari Apple Computer Free No Proprietary, LGPL

ตารางเปรียบเทียบเว็บเบราว์เซอร์กับระบบปฏิบัติการต่างๆ

Browser Windows Mac OS X Mac OS 9 Linux BSD Unix
Amaya Yes Yes No Yes Yes Yes
Camino No Yes No No No No
Dillo No Yes No Yes Yes Yes
ELinks No Yes Yes Yes Yes Yes
Epiphany No Yes No Yes Yes Yes
Galeon No Yes No Yes Yes Yes
iCab No Yes Yes No No No
Internet Explorer Yes No No No No Dropped
Internet Explorer for Mac No Yes Yes No No No
Links No Yes Yes Yes Yes Yes
Lynx Yes Yes Yes Yes Yes Yes
K-Meleon Yes No No No No No
Konqueror No Yes No Yes Yes Yes
Mosaic Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Mozilla Yes Yes Dropped Yes Yes Yes
Mozilla Firefox Yes Yes No Yes Yes Yes
Netscape Yes Yes Dropped Yes Yes Yes
Netscape Browser Yes No No No No No
Netscape Navigator Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Off By One Yes No No No No No
OmniWeb No Yes No No No No
Opera Yes Yes Dropped Yes Yes Yes
Safari No Yes No No No No

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บเบราว์เซอร์

Browser Bookmark Download Password Form Spell checking Search engine toolbar
Amaya Yes No No No Yes No
Camino Yes Yes Yes Yes No Yes
Dillo Partial No No No No Partial
ELinks Yes Yes Yes ? No No
Epiphany Yes Yes Yes No No Yes
Galeon Yes Yes Yes No No Yes
iCab Yes Yes Yes Yes No Yes
Internet Explorer Yes Yes Yes Yes No No
Internet Explorer for Mac Yes Yes Yes Yes No No
K-Meleon Yes No ? ? No Yes
Konqueror Yes Yes † Yes Yes Yes Yes
Links Yes Yes No No No No
Lynx Yes No ? ? No No
Mosaic Yes No No No No No
Mozilla Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Mozilla Firefox Yes Yes Yes Yes No † Yes
Netscape Yes Yes Yes Yes Yes No
Netscape Browser Yes Yes Yes Yes ? Yes
Netscape Navigator Yes No No No No No
Off By One No No No No No No
OmniWeb Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Opera Yes Yes Yes Yes No † Yes
Safari Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ตารางเปรียบเทียบการสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ ของเว็บ

Browser CSS2 Frames Java JavaScript XSLT XHTML MathML
Amaya Yes No No No No Yes Yes
Camino Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Dillo No Partial No No No No No
ELinks Partial Yes No Partial ? No No
Epiphany Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Galeon Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
iCab Partial Yes Yes Yes No No No
Internet Explorer Partial Yes Yes Yes Yes No No
IE for Mac Partial Yes Yes Yes ? No No
K-Meleon Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Konqueror Yes Yes Yes Yes No Yes No
Links No Yes No Partial ? No No
Lynx No No No No No No No
Mosaic No No No No No No No
Mozilla Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Mozilla Firefox Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Netscape Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Netscape Browser Depends Yes Yes Yes Yes Depends Depends
Netscape Navigator No Yes Yes Yes No No No
Off By One No Yes No No No No No
OmniWeb Yes Yes Yes Yes No Yes No
Opera Yes Yes Yes Yes No Yes No
Safari Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.