This is an old revision of the document!
—-

> เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ

ชื่อสี
รหัสสี
สี
red #FF0000
crimson #DC143C
firebrick #B22222
maroon #800000
darkred #8B0000
brown #A52A2A
sienna #A0522D
saddlebrown #8B4513
indianred #CD5C5C
rosybrown #BC8F8F
lightcoral #F08080
salmon #FA8072
darksalmon #E9967A
coral #FF7F50
tomato #FF6347
sandybrown #F4A460
lightsalmon #FFA07A
peru #CD853F
chocolate #D2691E
orangered #FF4500
orange #FFA500
darkorange #FF8C00
tan #D2B48C
peachpuff #FFDAB9
bisque #FFE4C4
moccasin #FFE4B5
navajowhite #FFDEAD
wheat #F5DEB3
burlywood #DEB887
darkgoldenrod #B8860B
goldenrod #DAA520
gold #FFD700
yellow #FFFF00
lightgoldenrodyellow #FAFAD2
palegoldenrod #EEE8AA
khaki #F0E68C
darkkhaki #BDB76B
lawngreen #7CFC00
greenyellow #ADFF2F
chartreuse #7FFF00
lime #00FF00
limegreen #32CD32
yellowgreen #9ACD32
olive #808000
olivedrab #6B8E23
darkolivegreen #556B2F
forestgreen #228B22
darkgreen #006400
green #008000
seagreen #2E8B57
mediumseagreen #3CB371
darkseagreen #8FBC8F
lightgreen #90EE90
palegreen #98FB98
springgreen #00FF7F
mediumspringgreen #00FA9A
teal #008080
darkcyan #008B8B
lightseagreen #20B2AA
mediumaquamarine #66CDAA
cadetblue #5F9EA0
steelblue #4682B4
aquamarine #7FFFD4
powderblue #B0E0E6
paleturquoise #AFEEEE
lightblue #ADD8E6
lightsteelblue #B0C4DE
skyblue #87CEEB
lightskyblue #87CEFA
mediumturquoise #48D1CC
turquoise #40E0D0
darkturquoise #00CED1
aqua #00FFFF
cyan #00FFFF
deepskyblue #00BFFF
dodgerblue #1E90FF
cornflowerblue #6495ED
royalblue #4169E1
blue #0000FF
mediumblue #0000CD
navy #000080
darkblue #00008B
midnightblue #191970
darkslateblue #483D8B
slateblue #6A5ACD
mediumslateblue�@�@ #7B68EE
mediumpurple #9370DB
darkorchid #9932CC
darkviolet #9400D3
blueviolet #8A2BE2
mediumorchid #BA55D3
plum #DDA0DD
lavender #E6E6FA
thistle #D8BFD8
orchid #DA70D6
violet #EE82EE
indigo #4B0082
darkmagenta #8B008B
purple #800080
mediumvioletred #C71585
deeppink #FF1493
fuchsia #FF00FF
magenta #FF00FF
hotpink #FF69B4
palevioletred #DB7093
lightpink #FFB6C1
pink #FFC0CB
mistyrose #FFE4E1
blanchedalmond #FFEBCD
lightyellow #FFFFE0
cornsilk #FFF8DC
antiquewhite #FAEBD7
papayawhip #FFEFD5
lemonchiffon #FFFACD
beige #F5F5DC
linen #FAF0E6
oldlace #FDF5E6
lightcyan #E0FFFF
aliceblue #F0F8FF
whitesmoke #F5F5F5
lavenderblush #FFF0F5
floralwhite #FFFAF0
mintcream #F5FFFA
ghostwhite #F8F8FF
honeydew #F0FFF0
seashell #FFF5EE
ivory #FFFFF0
azure #F0FFFF
snow #FFFAFA
white #FFFFFF
gainsboro #DCDCDC
lightgrey #D3D3D3
silver #C0C0C0
darkgray #A9A9A9
lightslategray #778899
slategray #708090
gray #808080
dimgray #696969
darkslategray #2F4F4F
black #000000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.