ตรวจสอบไฟล์ระหว่างเครื่องลูกข่าย กับเครื่องแม่ข่าย

เมื่อมีการสร้างไฟล์ไปเรื่อยๆ อาจจะประสบปัญหามีไฟล์บางไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน แต่ยังคงเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย ทำให้เปลืองพื้นที่ หรือลืมว่าไฟล์ด้านใด เป็นไฟล์ล่าสุด วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สามารถใช้คำสั่ง Site, Synchronize โดยมีตัวเลือก ดังนี้


 • Synchronize เลือกว่าจะตรวจสอบแบบไหน
  • Entire ‘xxx’ Site ตรวจสอบทั้งระบบ
  • Selected Local Files Only ตรวจสอบเฉพาะในเครื่องลูกข่าย
 • Direction รูปแบบการแก้ไข
  • Put newer files to remote นำไฟล์ใหม่จากเครื่องลูกไปเครื่องแม่ สามารถสั่งให้ลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานจากเครื่องแม่ข่าย
  • Get newer files from remote นำไฟล์ใหม่จากเครื่องแม่มายังเครื่องลูก
  • Get and Put newer files ตรวจสอบไฟล์ใหม่จากเครื่องทั้งสองระบบ แล้วโอนข้อมูลระหว่างกัน

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.