โอนถ่ายข้อมูลกับ Server

การทำงานผ่าน Site Management สามารถกำหนดค่าเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องลูก กับเครื่องแม่ข่ายได้ลักษณะเดียวกับโปรแกรม FTP ทำให้การโอนข้อมูลกระทำได้ง่าย รวดเร็ว โดยมีวิธีการกำหนดค่า FTP ดังนี้

 • เลือกคำสั่ง Site, Manage Site…
 • คลิกเลือกไซต์
 • คลิกปุ่ม Edit…
 • คลิกเลือกรายการ Remote Info
 • กำหนดค่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูล ดังนี้

 • Access เลือกเป็น FTP กรณีที่เครื่องแม่ข่ายเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องที่ใช้พัฒนาเอกสารเว็บ ให้เลือกรายการเป็น Local/Network
 • FTP Host ระบุชื่อของเครื่องแม่ข่าย โดยไม่ต้องใส่ชื่อ Protocol ftp:// ตัวอย่าง สมาชิกโครงการ SchoolNet ให้กำหนด FTP Host เป็น user.school.net.th หรือหากเป็นสมาชิกของ www.geocities.com ก็ให้กำหนด FTP Host เป็น ftp.geocities.com เป็นต้น
 • Host Directory ระบุชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย ตัวอย่าง สมาชิกโครงการ SchoolNet ให้กำหนด Host Directory เป็น /www/ หรือหากเป็นสมาชิกของ www.geocities.com ก็ให้กำหนด Host Directory เป็น ค่าว่างเป็นต้น
 • Login ชื่อบัญชี
 • Password รหัสผ่าน
 • สำหรับระบบบางระบบ จำเป็นต้องกำหนดค่าเกี่ยว Firewall จะต้องกำหนดค่าเกี่ยวกับ Firewall ก่อน และคลิกเลือกรายการ Use passive FTP และ Use Firewall

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.