This is an old revision of the document!
—-

โอนถ่ายข้อมูลกับ Server

การทำงานผ่าน Site Management สามารถกำหนดค่าเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องลูก กับเครื่องแม่ข่ายได้ลักษณะเดียวกับโปรแกรม FTP ทำให้การโอนข้อมูลกระทำได้ง่าย รวดเร็ว โดยมีวิธีการกำหนดค่า FTP ดังนี้

  • เลือกคำสั่ง Site, Manage Site…
  • คลิกเลือกไซต์
  • คลิกปุ่ม Edit…
  • คลิกเลือกรายการ Remote Info
  • กำหนดค่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูล ดังนี้

* Access		เลือกเป็น FTP กรณีที่เครื่องแม่ข่ายเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องที่ใช้พัฒนาเอกสารเว็บ ให้เลือกรายการเป็น Local/Network 
* FTP Host		ระบุชื่อของเครื่องแม่ข่าย โดยไม่ต้องใส่ชื่อ Protocol ftp:// ตัวอย่าง สมาชิกโครงการ SchoolNet ให้กำหนด FTP Host เป็น user.school.net.th หรือหากเป็นสมาชิกของ www.geocities.com ก็ให้กำหนด FTP Host เป็น ftp.geocities.com เป็นต้น 
* Host Directory	ระบุชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย ตัวอย่าง สมาชิกโครงการ SchoolNet ให้กำหนด Host Directory เป็น /www/ หรือหากเป็นสมาชิกของ www.geocities.com ก็ให้กำหนด Host Directory เป็น ค่าว่างเป็นต้น 
* Login		ชื่อบัญชี 
* Password		รหัสผ่าน 
* สำหรับระบบบางระบบ จำเป็นต้องกำหนดค่าเกี่ยว Firewall จะต้องกำหนดค่าเกี่ยวกับ Firewall ก่อน และคลิกเลือกรายการ Use passive FTP และ Use Firewall Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.