สร้างผังแสดงการเชื่อมของเอกสารเว็บ

ผังแสดงการเชื่อมของเอกสารจะเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับผู้พัฒนาได้อย่างดี เนื่องจากจะแสดงให้เห็นภาพรวมของเว็บทั้งหมดว่าประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง มีจุดลิงก์อย่างไร จุดลิงก์ไหนมีปัญหา, เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งการแสดงผังโครงสร้างนี้ กระทำได้โดยเลือกคำสั่ง Site, Manage Site… แล้วเลือกไซต์ที่ต้องการทำงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการจัดการไซต์ ดังนี้

คลิกเลือกคำสั่ง Map View

รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงโครงสร้างของเอกสารเว็บทั้งหมดในโฟลเดอร์ ดังนี้

สัญลักษณ์แสดงสถานะของไฟล์
Broken link.
ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น หรือลิงก์พิเศษ เช่น E-Mail Link
ไฟล์ถูกตรวจสอบด้วยผู้สร้าง (กรณีมีผู้พัฒนาหลายคน)
ไฟล์ถูกตรวจสอบด้วยคนอื่น (กรณีมีผู้พัฒนาหลายคน)
ไฟล์มีสถานะเป็น Read Only

ยกเลิกสถานะ Read Only

ไฟล์แบบ Read Only ซึ่งจะแสดงด้วยสัญลักษณ์รูปกุญแจหน้าชื่อไฟล์ จะไม่สามารถบันทึกซ้ำลงไปได้ ดังนั้นก่อนที่จะแก้ไขไฟล์นี้ ควรยกเลิกสถานะ Read Only ก่อน โดยคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือกคำสั่ง Turn off Read Only


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.