ฟิลด์ปุ่ม (Button Field)

ฟิลด์ปุ่ม (Button Field) รายการเลือกสำหรับสร้างปุ่มส่งข้อมูล (Submit) หรือยกเลิกการป้อนข้อมูลในฟอร์ม (Reset) โดยมี Properties สำคัญดังนี้

  • Button Name กำหนดชื่อฟิลด์ใช้ในการอ้างอิงกับโปรแกรม ต้องระบุเสมอ เช่น หากต้องการให้ฟิลด์นี้ทำหน้าที่ส่งข้อมูล ก็อาจจะตั้งชื่อฟิลด์เป็น Submit เป็นต้น
  • Label ข้อความกำกับใช้ในการแสดงผลบนเบราว์เซอร์ เช่น หากต้องการให้ฟิลด์นี้ทำหน้าที่ส่งข้อมูล ก็อาจจะตั้งชื่อฟิลด์เป็น “ส่งข้อมูล” เป็นต้น
  • Action ตัวเลือกว่าปุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูล (Submit Form) หรือเคลียร์ค่าในฟอร์ม (Reset Form) หรือไม่ต้องทำหน้าที่ใดๆ

หมายเหตุ

  • วัตถุในฟอร์มที่แนะนำ เป็นฟิลด์หรือวัตถุพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้งานได้กับคำสั่ง Mailto: ส่วนฟิลด์ที่เหลือจะเป็นส่วนที่ต้องทำงานกับโปรแกรมมิ่ง ดังนั้นจึงไม่ได้แนะนำ แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลักการนำมาใช้ใกล้เคียงกัน
  • การควบคุมตำแหน่งของฟอร์มจำเป็นต้องอาศัย Table มาจัดการ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.