ฟิลด์รายการ (List/Menu Field)

ฟิลด์รายการ (List/Menu Field) สำหรับรายการเลือกแบบเมนู ซึ่งมีตัวเลือกหลายตัวเลือก เช่น วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี เป็นต้น ซึ่งมี Properties ที่ต้องระบุดังนี้

  • List/Menu กำหนดชื่อฟิลด์ใช้ในการอ้างอิงกับโปรแกรม ต้องระบุเสมอ เช่น หากต้องการให้ฟิลด์นี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา อาจจะตั้งชื่อฟิลด์เป็น education เป็นต้น
  • Type เลือกประเภทของรายการว่าจะให้แสดงเป็น List หรือเป็นเมนู Drop Down
  • Height ความสูงของเมนู
  • Selections อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรายการจากเมนูได้มากกว่า 1 รายการหรือไม่ โดยถ้าอนุญาตให้เลือกรายการได้มากกว่า 1 รายการ ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม S หรือ C ควบคุมการเลือกได้
  • List Values… ปุ่มกำหนดค่าของรายการเมนู โดยเมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่างทำงาน ดังนี้

พิมพ์รายการแต่ละรายการโดยกำหนดทั้งใน Item Label และ Value สามารถใช้ปุ่ม T เลื่อนไปยังรายการถัดไป หรือคลิกปุ่มเครื่องหมาย + ในการเพิ่มรายการ หรือคลิกปุ่มเครื่องหมาย – เมื่อต้องการลบรายการที่เลือกออกไป สามารถเปลี่ยนลำดับของรายการได้จากการกดปุ่มสามเหลี่ยมชี้ขึ้น หรือชี้ลง

เมื่อกำหนดค่าที่ต้องการ ก็คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการบันทึกค่าและใช้งาน

  • Initial Selection ตัวเลือกเพื่อกำหนดว่ารายการใดจะให้แสดงเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเรียกใช้งาน

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.