ฟิลด์ตัวเลือก (Radio Button Field)

ฟิลด์ตัวเลือก (Radio Button Field) สำหรับรายการที่ใช้เลือก เช่น เพศชาย/หญิง ซึ่งมี Properties ที่ต้องระบุเหมือนกับ Checkbox เพียงแต่ฟิลด์แบบนี้อนุญาตให้เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ในขณะนี้ Checkbox สามารถคลิกเลือกได้ทุกรายการที่ระบุ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.