ฟิลด์ตัวเลือก (Checkbox Field)

ฟิลด์ตัวเลือก (Checkbox Field) สำหรับรายการที่ใช้เลือก เช่น เพศชาย/หญิง ซึ่งมี Properties ที่ต้องระบุคือ


  • Checkbox กำหนดชื่อฟิลด์ใช้ในการอ้างอิงกับโปรแกรม ต้องระบุเสมอ เช่น หากต้องการให้ฟิลด์นี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อาจจะตั้งชื่อฟิลด์เป็น Sex เป็นต้น
  • Checkbox Value กำหนดค่าของฟิลด์ เช่น ถ้าต้องการให้ระบุว่าฟิลด์นี้เก็บค่าของเพศชาย ก็อาจจะกำหนดค่าเป็น Male เป็นต้น
  • Initial State ตัวเลือกว่าจะให้ฟิลด์ Checkbox นี้ถูกเลือกไว้ก่อนหรือไม่ ถ้าเลือกเป็น Checked จะปรากฏเครื่องหมาย x ในช่องฟิลด์นี้ทุกครั้งที่เรียกผ่านเว็บ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.