ฟิลด์กรอกข้อความ (Text Field)

ฟิลด์กรอกข้อความ (Text Field) ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมี Properties ที่ต้องระบุคือ

  • TextField กำหนดชื่อฟิลด์ใช้ในการอ้างอิงกับโปรแกรม ต้องระบุเสมอ เช่น หากต้องการให้ฟิลด์นี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ/นามสกุล อาจจะตั้งชื่อฟิลด์เป็น F-Lname เป็นต้น
  • Char Width กำหนดความกว้างของฟิลด์ มีหน่วยเป็นตัวอักษร
  • Max Chars กำหนดจำนวนอักษรสูงสุดที่ยอมให้ป้อนในฟิลด์ มีหน่วยเป็นตัวอักษร
  • Type ประเภทของฟิลด์ข้อความ ได้แก่ ฟิลด์แบบบรรทัดเดียว (Single Line), ฟิลด์แบบหลายบรรทัด (Multi Line) และฟิลด์แบบรหัสผ่าน (Password) ซึ่งจะแสดงเครื่องหมาย * เมื่อมีการป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้
  • Init Val ระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงในฟิลด์นี้ทุกครั้งที่มีการแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์
  • Wrap ควบคุมการตัดคำเมื่อเลือก Type เป็น Multi Line

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.