นำเข้าข้อมูล

ข้อมูลที่แปลงจาก Microsoft Access เป็น Text File เรียกว่า Tabular Data ซึ่งสามารถนำเข้าไปในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ด้วยคำสั่ง File, Import, Tabular Data…

  • เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการนำเข้า จากรายการ Data file:
  • เลือกตัวคั่น (กรณีนี้คือ Comma) จากรายการ Delimeter
  • กำหนดค่าต่างๆ ของตารางตามต้องการ แล้วกดปุ่ม OKผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.