แปลงฐานข้อมูลเป็น Tabular Data

ตัวอย่างข้อมูลต้นฉบับเป็น Microsoft Access มีวิธีการ ดังนี้

  • เรียกโปรแกรม Microsoft Access
  • เปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างไฟล์ตัวอย่างจากคำสั่ง Help, Sample Databases…

  • เลือก Table ชื่อ Customer
  • เลือกคำสั่ง File, Export…
  • เลือกไดร์ฟ, โฟลเดอร์ปลายทาง แล้วตั้งชื่อไฟล์ เช่น fromaccess เลือกฟอร์แมตเป็น Text File:

  • ปรากฏหน้าต่างควบคุมการแปลงข้อมูล ดังนี้

  • เลือกหัวข้อ Delimited แล้วคลิกปุ่ม Next

  • เลือกเครื่องหมายคั่นเป็น Comma แล้วคลิกเลือกรายการ Include Field Names on First Row จากนั้นคลิกปุ่ม Next

  • คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะทำการแปลงฐานข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร ตามที่กำหนดโดยอัตโนมัติ


ข้อมูลต้นฉบับในฟอร์แมตฐานข้อมูล Microsoft Access


ข้อมูลที่แปลงสภาพแล้ว 1 บรรทัดต่อ 1 รายการ (Record) และแต่ละฟิลด์คั่นด้วยเครื่องหมาย Comma


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.