ค่า Properties ของตาราง

 • Table ID กำหนดชื่อของตาราง กรณีใช้อ้างอิงในการทำ Style Sheet หรือโปรแกรม
 • Row กำหนดจำนวนแถว
 • Cols กำหนดจำนวนคอลัมน์
 • W ความกว้างของตาราง (Width) มีหน่วยเป็น % หรือ Pixel
 • H ความสูงของตาราง (Height) มีหน่วยเป็น % หรือ Pixel (โดยปกติไม่ควรกำหนด)
 • CellPad ค่าระยะห่างจากขอบเซลล์เข้ามาในเซลล์ (Cell Padding) มีหน่วยเป็น Pixel
 • CellSpace ค่าความหนาของเส้นขอบเซลล์ (Cell Spacing) มีหน่วยเป็น Pixel
 • Align ตำแหน่งการจัดวางตาราง
 • Border ความหนาของเส้นขอบรอบตาราง มีหน่วยเป็น Pixel
 • Class การควบคุมด้วย CSS
 • BG color ระบุสีที่นำมาใช้เป็น Background Color
 • Bg Image ระบุชื่อไฟล์ภาพที่นำมาเป็น Background Image
 • Brdr ระบุสีที่นำมาใช้เป็นสีของกรอบตาราง

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.