ยกเลิกการเลือกตารางหรือส่วนของตาราง

หากมีการเลือกตาราง หรือส่วนตารางตามวิธีการที่แนะนำไป หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเลือก ให้ใช้วิธีการนำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ 1 ครั้ง จะเป็นการยกเลิกการเลือกโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงค่อยเลือกตาราง หรือส่วนตารางอีกครั้ง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.