This is an old revision of the document!
—-

เลือกเซลล์

การเลือกเซลล์ จะเป็นการควบคุมการทำงานเฉพาะเซลล์ที่เลือก เช่น การกำหนดลักษณะตัวอักษรภายในเซลล์, สีของเซลล์ ความกว้างของเซลล์เป็นต้น

  • นำเมาส์ไปคลิกในเซลล์ที่ต้องการ

เลือกกลุ่มเซลล์

การเลือกกลุ่มเซลล์ จะเป็นการควบคุมการทำงานเฉพาะกลุ่มเซลล์ที่เลือก เช่น กำหนดลักษณะตัวอักษรภายในกลุ่มเซลล์ที่เลือก, สีของกลุ่มเซลล์

  • นำเมาส์ไปคลิกในเซลล์แรก
  • กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ผ่านเซลล์ที่ต้องการ (Drag & Drop)
  • ปรากฏเส้นขอบหนาๆ (สีดำ) คลุมเซลล์ที่เลือก

  • นอกจากวิธีการ Drag & Drop ผ่านเซลล์ที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม S และ C ในการควบคุมการเลือกเซลล์ ได้เช่นเดียวกัน คือ
    • ถ้าใช้ปุ่ม S ในการเลือกเซลล์ จะเป็นการเลือกเซลล์เรียงต่อกัน โดยคลิกเมาส์ในเซลล์แรก และกดปุ่ม S ค้างไว้ จากนั้นคลิกในเซลล์สุดท้าย
    • ถ้าใช้ปุ่ม C ในการเลือกเซลล์ จะเป็นการเลือกเซลล์แบบเรียงไม่ต่อเนื่อง โดยคลิกเมาส์ในเซลล์แรก และกดปุ่ม C ค้างไว้ จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกในเซลล์ที่ต้องการทีละเซลล์ไปเรื่อยๆ เมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการจึงปล่อยนิ้วจากปุ่ม C
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.