จุดเชื่อมด้วยภาพ

การทำจุดเชื่อมกับรูปภาพ มีจุดเด่นมากกว่าจุดเชื่อมปกติ เช่น ทำให้จุดเชื่อมที่ออกแบบเมนูมีความสวยงาม น่าสนใจ กรณีที่เป็นจุดเชื่อมอีเมล์ ช่วยป้องกันซอฟต์แวร์ประเภทดูดอีเมล์ ป้องกันปัญหาอีเมล์ขยะได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากอีเมล์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เป็นรูปภาพแทนที่จะเป็นข้อความ

  • เลือกรูปที่ต้องการทำเป็นจุดเชื่อม
  • ป้อนคำสั่งสร้างจุดเชื่อม ในบรรทัด Link เช่น

จุดเชื่อมเรียกไฟล์ HTML

จุดเชื่อมอีเมล์

จุดเชื่อมเรียกเว็บไซต์

จุดเชื่อมเปิดไฟล์ Acrobat


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.