ระยะห่างระหว่างภาพกับข้อความ

การนำภาพมาวางร่วมกับข้อความ จะพบว่าภาพอยู่ติดข้อความมาก ทำให้อ่านได้ยาก ไม่สวยงาม การเพิ่มระยะห่างระหว่างภาพกับข้อความ สามารถใช้คำสั่งปรับช่องว่างแนวตั้ง (Vertical space) หรือแนวนอน (Horizontal space)

  • เลือกภาพ
  • ปรับค่า V Space หรือ H Space


ช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความที่ถูกปรับให้ห่าง 15 pixels


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.