This is an old revision of the document!
—-

การควบคุมภาพจากบัตร Properties

 • คลิกเลือกภาพ
 • สังเกตบัตร Properties จะพบรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาพ ดังนี้

 • W ค่าควบคุมความกว้างของภาพ มีหน่วยเป็น pixel ค่านี้จะสัมพันธ์กับการย่อ/ขยายภาพด้วย Handle
 • H ค่าควบคุมความสูงของภาพ มีหน่วยเป็น pixel ค่านี้จะสัมพันธ์กับการย่อ/ขยายภาพด้วย Handle
 • Src ชื่อไฟล์ภาพที่นำเสนอ
 • Alt รายการระบุคำอธิบายภาพ (สำหรับรายงานนี้ควรใส่)
 • Class การควบคุมรูปภาพด้วย CSS
 • Link ส่วนกำหนดจุดลิงก์
 • Target ค่าควบคุมเป้าหมายของการแสดงผลจุดลิงก์
 • Align ค่าควบคุมการจัดตำแหน่งของภาพ
 • Map รายการทำ Image Map
 • V Space รายการกำหนดช่องว่างเหนือ/ใต้ภาพ หน่วยเป็น pixel
 • H Space รายการกำหนดช่องว่างซ้าย/ขวาของภาพ หน่วยเป็น pixel
 • Low Src ระบุชื่อไฟล์ภาพที่นำเสนอแบบ Low Resolution
 • Border กำหนดความหนาของกรอบรอบภาพ
 • ปุ่มจัดตำแหน่งซ้าย, กลาง, ขวาบรรทัด
 • ปุ่มควบคุมการแก้ไขรูปภาพPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.