คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ (Alternate Text) ควบคุมด้วยรายการ Alt ซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก

  • ขณะที่มีการโหลดภาพ และใช้เวลานาน จะแสดงข้อความนี้ก่อน
  • กรณีที่การโหลดเว็บ เกิดปัญหา และไม่สามารถแสดงภาพได้ จะแสดงด้วยข้อความแทน
  • เป็นข้อมูลให้กับ Search Engine ในการสืบค้นภาพ
  • ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทราบว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพอะไร เนื่องจากโปรแกรมอ่านข้อความเป็นเสียง (Screen Reader) จะอ่านรายละเอียดจาก Alt เป็นข้อความออกทางลำโพง
  • เป็นคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น มีปุ่มแสดงด้วยคำว่า Home อาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดเป็น “คลิกปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับหน้าแรก” เป็นต้น

คำอธิบายจาก Alt จะปรากฏในขณะโหลดภาพ หรือกรณีที่การโหลดเว็บมีปัญหา Assets Panel

Assets Panel ช่วยให้การนำเข้าภาพเกิดความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากโปรแกรมจะทำการตรวจสอบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วแสดงด้วยภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) การเรียกใช้งาน Assets Panel ใช้คำสั่ง Window, Assets


โหมด Files Panel จะแสดงชื่อไฟล์ภาพ โหมด Assets แสดงภาพตัวอย่าง

การนำภาพไปวางบนเอกสารเว็บ สามารถลากชื่อไฟล์ หรือภาพตัวอย่างจาก Files หรือ Assets Panel ไปปล่อยบนเอกสารเว็บได้ทันที


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.