ตกแต่งด้วยรูปภาพ

เอกสารเว็บจะน่าสนใจหรือไม่ นอกจากเนื้อหาที่นำเสนอ ภาพกราฟิกที่นำมาใช้ ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเช่นกัน หลักการนำภาพมาใช้ในการสร้างเอกสารเว็บ มีข้อที่ควรทราบ ดังนี้

 • ภาพที่นำมาใช้ไม่ควรมีขนาดโตเกินไป
 • หากจำเป็นต้องใช้ภาพใหญ่ จะต้องนำเทคนิคการตัดภาพมาช่วย
 • ภาพจะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับเอกสาร HTML
 • ก่อนนำภาพมาใส่ในเอกสาร จะต้องเซฟเอกสารก่อนเสมอ (Save File) เพื่อให้โปรแกรมรู้จัก Directory Path ที่ถูกต้องDirectory Path ของภาพที่ถูกต้อง Directory Path ของภาพที่ไม่ถูกต้อง

นำเข้าภาพ

 • คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางภาพ
 • คลิกปุ่ม Insert Image
 • เลือกโฟลเดอร์ และภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Select
 • ปรากฏกรอบทำงานเกี่ยวกับคำอธิบายภาพ

 • ควรระบุคำอธิบายภาพในรายการ Alternate text:
 • ภาพที่เลือกจะปรากฏในหน้าเอกสารเว็บ โดยมีกรอบสีดำรอบภาพ เรียกว่า Handle

หมายเหตุ กรณีที่นำภาพจากโฟลเดอร์อื่น โปรแกรมจะสอบถามว่าต้องการคัดลอกไว้ในโฟลเดอร์หลักของการสร้างเว็บหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม Yes แล้วเลือกโฟลเดอร์หลักของเว็บให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม Save


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.