จุดเชื่อม (Link)

ลิงก์ หรือจุดเชื่อมเอกสาร นับว่าเป็นหัวใจหลักของเอกสารเว็บ การทำลิงก์สามารถทำได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ

ลิงก์เชื่อมไฟล์

การทำลิงก์เชื่อมไฟล์ สามารถทำได้หลายฟอร์แมต ทั้งไฟล์สกุล HTML และอื่นๆ โดยไฟล์อื่นๆ จะทำงานในลักษณะ Download ไฟล์

 • ทำแถบสีคลุมข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงก์
 • สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
 • พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ลิงก์
  • ชื่อไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ .html หรือ ไฟล์ใดๆ ก็ได้ โดยจะต้องระบุ “นามสกุล” ของไฟล์ด้วยเสมอ (หมายเหตุ ระวังเรื่องพิมพ์ชื่อไฟล์ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน)
  • สามารถใช้ปุ่มสัญลักษณ์รูปแฟ้มสีเหลือง เลือกไฟล์ได้

 • เมื่อกำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงก์จากรายการ Link เรียบร้อยแล้ว ให้นำเมาส์มาคลิกในพื้นที่ทำงาน เพื่อยืนยันการกำหนดลิงก์
 • ถ้าต้องการยกเลิกการทำจุดลิงก์ ให้คลิกเมาส์ ณ คำที่ต้องการยกเลิก แล้วลบรายชื่อไฟล์ออกจากรายการ Link

จุดลิงก์เรียกโปรแกรมรับส่งเมล์

นอกจากการลิงก์เรียกไฟล์เอกสาร HTML ที่กล่าวไปแล้ว ยังสามารถทำจุดลิงก์เพื่อเรียกโปรแกรมรับส่งเมล์ โดยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมรับส่งเมล์ ตลอดจนเอกสาร HTML จะส่ง E-Mail Address ที่กำหนดไว้ในจุดลิงก์ไปใส่ไว้ในรายการ To ให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียกโปรแกรม และระบุ E-Mail Address นั่นเอง ทั้งนี้โปรแกรมเบราว์เซอร์ที่เรียกดูเอกสารเว็บ จะต้องกำหนดค่าติดตั้งในการเรียกโปรแกรมรับส่งอีเมล์ไว้แล้ว ไม่ฉะนั้นก็จะเกิดข้อผิดผลาดในการเรียกโปรแกรมได้

รูปแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) เมื่อคลิกจุดลิงก์เพื่อเปิดโปรแกรมรับส่งเมล์ โดยที่ยังไม่ได้กำหนดค่าติดตั้งเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมรับส่งเมล์จากโปรแกรมเบราว์เซอร์

 • ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ
 • สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
 • พิมพ์คำบังคับในการทำจุดลิงก์เพื่อส่งเมล์คือ mailto: แล้วตามด้วย E-Mail Address ของผู้จัดทำเอกสารเว็บ (หมายเหตุ ระวังเรื่องพิมพ์ชื่อไฟล์ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน และให้พิมพ์ติดกันทั้งหมด)

mailto:email-address

จุดลิงก์ภายใน (Internal Links)

การทำจุดลิงก์ภายในไฟล์ มักจะใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่จะนำเสนอมีปริมาณมาก ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะแบ่งแยกไฟล์ ดังนั้นจึงต้องกำหนดไว้รวมกันเป็นไฟล์เดียว เพื่อให้สะดวกต่อการเลื่อนดูข้อมูล จึงนิยมทำรายการเลือกไว้ด้านบนสุดของเอกสาร และทำจุดลิงก์ไปยังหัวข้อนั้นๆ ได้ทันที และท้ายรายการของหัวข้อนั้นๆ ก็ทำจุดย้อนกลับ ดังนี้

วิธีการกำหนดจุดลิงก์ภายใน มีขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ

 • กำหนดจุดกระโดด
  • นำเมาส์ไปคลิกที่รายการจุดกระโดดที่ 1 จากตัวอย่างคือ คำว่า “รายการที่ 1” ในส่วนเนื้อหา
  • คลิกเครื่องมือแทรกจุดกระโดด Named Anchor)
  • ปรากฏบัตรรายการ ดังนี้

 • พิมพ์ชื่อจุดกระโดด แล้ว OK
  • ภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข
  • ห้ามเว้นวรรค
 • ทำซ้ำกับจุดอื่นๆ จนครบทุกจุด
 • กำหนดการลิงก์ไปหาจุดกระโดด
 • นำเมาส์ไปทำแถบสีคลุมรายการที่ต้องการให้เป็นจุดลิงก์
 • พิมพ์ชื่อจุดกระโดดที่กำหนดไว้แล้ว ในรายการ Link โดยต้องมีเครื่องหมาย # นำหน้า และพิมพ์ติดกัน

หมายเหตุ กรณีที่ต้องทำลิงก์ไปหาไฟล์ HTML ใด และให้วิ่งไปยังจุดกระโดดภายในไฟล์นั้น ให้ระบุจุดกระโดด ต่อท้ายชื่อไฟล์ HTML ด้วยเสมอ เช่น ต้องการลิงก์ไปหาไฟล์ p1.html โดยให้วิ่งไปหาจุดกระโดดชื่อ a1 ให้ระบุรายการ Link เป็น p1.html#a1
ลิงก์เรียกเว็บไซต์อื่น
ใช้หลักการเดียวกับการทำลิงก์เชื่อมไฟล์ แต่ให้ระบุด้วยคำบังคับ คือ

http://ชื่อเว็บ

ทั้งนี้สามารถระบุ Target=_blank เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ในการแสดงผล


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.