เส้นกราฟิก (Horizontal Rule)

เส้นกราฟิก หรือ Horizontal Rule เป็นลักษณะของข้อมูลชนิดหนึ่งในเอกสารเว็บ

 • นำเมาส์คลิกหลังข้อความหัวเรื่องที่ป้อนไว้แล้ว
 • เปลี่ยน Insert Bar จาก Common เป็น HTML

 • คลิกที่ปุ่ม Horizontal Rule
 • ปรากฏเส้นกราฟิก ในลักษณะที่เป็นเส้นบุ๋มลงไปในพื้น

ปรับแต่งเส้นกราฟิก (Horizontal Rule)

 • คลิกเมาส์ที่เส้นกราฟิก จะปรากฏแถบสีดำทับเส้นกราฟิกนั้นๆ
 • สังเกตที่แถบ Properties จะปรากฏรายการคำสั่งควบคุม คือ

 1. W – ค่าความยาวของเส้นกราฟิก (Width) โดยสามารถกำหนดความยาวได้สองลักษณะ
  • แบบค่าตายตัว มีหน่วยเป็น Pixel เช่นกำหนดไว้ 640 pixel เป็นต้น
  • แบบที่สามารถปรับค่าได้อัตโนมัติ ตามขนาดของจอภาพ มีหน่วยเป็น % โดยค่าสูงสุดไม่เกิน 100
 2. H – ค่าความหนาของเส้นกราฟิก (Height) ค่ามากเส้นกราฟิกก็จะหนามาก ปกติจะกำหนดไว้ที่ 1 – 10
 3. Align – การจัดวางเส้นกราฟ กรณีที่กำหนดความยาวไม่ถึงระยะขอบจอภาพ เช่น จัดให้เส้นกราฟิกชิดขอบซ้าย (Left), อยู่กึ่งกลางจอภาพ (Center) หรือชิดขอบขวาของจอภาพ (Right)
 4. Shading – เป็นรายการเลือกว่าเส้นกราฟิกที่แสดง ให้เป็นเส้นทึบ หรือเส้นโปร่งบุ๋มฝังไปในพื้นเว็บ (Background) โดยถ้าเลือก Shading จะหมายถึง การกำหนดให้เป็นเส้นโปร่งบุ๋มฝังไปในพื้นเว็บ (Background) ค่าติดตั้ง (Default) คือ Shading
 5. Class – ลักษณะของ CSS ที่ใช้ควบคุม

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.