รายการ (List)

รายการ เป็นเนื้อหารูปแบบหนึ่ง สามารถกำหนดได้หลายลักษณะ ที่มักจะใช้ได้แก่ รายการแบบเลขข้อ (Numbering) และรายการแบบสัญลักษณ์ข้อ หรือที่เรียกว่า Bullet โปรแกรมได้เตรียมปุ่มเครื่องมือช่วยในการทำงาน ไว้ดังนี้

 • การทำเลขข้อ หรือเครื่องหมายหน้าข้อ ให้ใช้ปุ่ม Unordered / Ordered List
  • ลำดับรายการที่เป็นสัญลักษณ์ข้อ (Bullet) หรือที่เรียกว่า Unordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Unordered List
  • ลำดับรายการที่เป็นเลขข้อ หรืออักษรลำดับข้อ ที่เรียกว่า Ordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Ordered List
 • การพิมพ์รายการลักษณะนี้ เริ่มด้วยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ จากนั้นให้พิมพ์เนื้อหา เมื่อต้องการขึ้นหัวข้อใหม่ หรือรายการใหม่ ก็ใช้การกดปุ่ม E หากต้องการสิ้นสุดการพิมพ์ให้กดปุ่ม E ให้ผ่านไป 1 รายการ แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือซ้ำเพื่อจบการทำงาน
 • รายการที่กำหนด สามารถควบคุมระดับความสำคัญ หรือ Level ของรายการได้ โดยใช้ปุ่ม Text Outdent / Text Indent ปกติจะมีค่าระดับความสำคัญอยู่ 3 ระดับ

ปรับแต่งเนื้อหาแบบรายการ

โดยปกติเมื่อกำหนดเนื้อหาแบบรายการรูปแบบ Unordered โปรแกรมจะให้ค่าเริ่มต้นสัญลักษณ์เป็นจุดกลมสีดำทึบสำหรับ Level ที่ 1, จุดกลมโปร่งสำหรับ Level ที่ 2 และสี่เหลี่ยมทึบสำหรับ Level ที่ 3 แต่ผู้พัฒนาสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได้ เช่นเดียวกับเนื้อหารายการแบบ ordered สามารถกำหนดให้แสดงได้ทั้งแบบเลขข้อ หรือตัวอักษร A – Z หรือเลขโรมัน เป็นต้น
แต่งรายการแบบ Unordered

 • คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)
 • คลิกปุ่ม List Item จากแถบ Properties
 • ปรากฏกรอบทำงานของ List Item ดังนี้

 • หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของรายการ ก็คลิกเลือกจาก List Type
 • หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ ก็คลิกเลือกจาก Style

ปรับแต่งรายการแบบ Ordered

 • คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)
 • คลิกปุ่ม List Item จากแถบ Properties
 • เลือกรูปแบบรายการ จากรายการ List Type
 • เปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์จาก Style ได้แก่
  • ตัวเลข
  • ตัวอักษร A – Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)
  • ตัวอักษร a – z (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • ตัวเลขโรมัน (ตัวพิมพ์ใหญ่)
  • ตัวเลขโรมัน (ตัวพิมพ์เล็ก)
 • กำหนดค่าเริ่มต้นจากรายการ Start Count โดยใส่เป็นค่าตัวเลข เช่น หากต้องการใช้สัญลักษณ์เป็น A – Z แต่ต้องการให้ลำดับเริ่มต้นที่ตัวอักษร H ก็ให้ระบุค่าตัวเลขเป็น 8 (เนื่องจากตัวอักษร H อยู่ลำดับที่ 8 ของอักษรภาษาอังกฤษนั่นเอง)

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.