This is an old revision of the document!
—-

วันที่/เวลา

คำสั่ง Insert, Date… เป็นคำสั่งใส่วันที่/เวลาปัจจุบันของเครื่อง โดยมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้งาน และถ้าคลิกเลือกรายการ Update automatically on save จะเป็นการปรับปรุงวันที่/เวลาทุกครั้งที่มีการบันทึกไฟล์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.