การพิมพ์ข้อความ

  • ให้ใส่ช่องว่างระหว่างคำเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดคำ เนื่องจากโปรแกรมไม่มีความสามารถด้านการตัดคำอัตโนมัติ

  • ไม่ต้องใช้ปุ่ม Style Format ควบคุมลักษณะตัวอักษร
  • ข้อความที่มีลักษณะเป็นพารากราฟ (Paragraph) ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อถึงระยะขอบขวา เพราะโปรแกรมจะตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ ให้โดยอัตโนมัติ
  • การขึ้นพารากราฟใหม่ ให้กดปุ่ม Enter
  • การขึ้นหัวเรื่องใหม่ ให้กดปุ่ม Enter

  • การขึ้นบรรทัดใหม่โดยให้เนื้อความอยู่ในพารากราฟเดิม ใช้การกดปุ่ม Shift พร้อมกับปุ่ม Enter โปรแกรมจะใส่รหัส <BR> กรณีที่ไม่เห็นสัญลักษณ์ <BR> ให้เลือกคำสั่ง Edit, Preferences… เลือกหมวด Invisible Elements แล้วคลิกเลือก Line Breaks
  • การเพิ่มจำนวนช่องว่าง ให้กดปุ่ม <Ctrl><Shift><Space Bar> เพราะโปรแกรมไม่อนุญาติให้เคาะแป้นเว้นวรรคมากกว่า 1 ครั้ง


—-
ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.