กำหนดรายละเอียดหน้าเว็บ

เอกสารเว็บทุกชิ้น จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดที่สำคัญ ตั้งแต่ลักษณะสีหน้าเว็บ, ภาพประกอบพื้นเว็บ, สีตัวอักษร, สีจุดเชื่อมในสภาวะต่างๆ, คำอธิบายหน้าเว็บ, คำสำคัญต่างๆ ซึ่งรายละเอียดนี้ถูกควบคุมด้วยแท็กคำสั่ง <HEAD> และ <BODY> รวมทั้ง CSS โดยอัตโนมัติ

หน้าเว็บที่ไม่มีชื่อเว็บ (Title)
การกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บ จะใช้คำสั่ง Modify, Page Properties… ซึ่งจะปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้

รายการที่ควรกำหนด ได้แก่

 • กลุ่ม Appearance ให้เลือก
  • Background Image ระบุชื่อไฟล์ภาพที่จะนำมาใช้ทำภาพ Backgroundภาพที่ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็น Background

 • Background, Text, Visited links, Links และ Active links ค่าสีของพื้นเอกสารเว็บ ตัวอักษร และจุดเชื่อม
 • Left Margin ค่าระยะห่างจากขอบซ้ายของจอภาพถึงตำแหน่งหน้าเอกสาร
 • Top Margin ค่าระยะห่างจากขอบบนของจอภาพถึงตำแหน่งหน้าเอกสารค่าสองค่านี้ จะมีหน่วยเป็น pixel หากต้องการให้ระยะขอบเป็น 0 ก็กำหนดค่าเป็น “0” เช่นกัน

หน้าเว็บที่มี Margin เป็นค่ากำหนด (Default) หรือเท่ากับ 1

หน้าเว็บที่มี Margin เท่ากับ 0

 • กลุ่ม Title/Encoding
  • Title ข้อความแสดงหัวเรื่องของเว็บ เป็นข้อความที่จะปรากฏในส่วน Title Bar ของหน้าต่างเอกสารเว็บ โดยข้อความส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นคีย์เวิร์ด (Keyword) ในการค้นหาเว็บผ่านผู้ให้บริการสืบค้นเว็บ (Web Search Engine) ด้วยชื่ออธิบายเอกสารเว็บ
 • Encoding ค่ากำหนดการเข้ารหัส และถอดรหัสภาษาที่ใช้ใน การสร้างเอกสารเว็บ สำหรับเอกสารเว็บภาษาไทย ให้กำหนดไว้ที่ Thai (Windows)
 • กลุ่ม Tracking Image การกำหนดภาพตัวอย่าง เป็นแนวในการวางภาพจริง

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.