ระบบจัดการเว็บไซต์

การสร้างเว็บแต่ละเว็บ เป็นที่ทราบแล้วว่าจะต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์เอสการเว็บ และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะ ในกรณีที่ต้องรับผิดชอบเว็บมากกว่า 1 เว็บ จำเป็นจะต้องจัดระบบการบริหาร/จัดการเว็บให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ Dreamweaver ได้เตรียมฟังก์ชันด้านการจัดการเว็บไซต์ ซึ่งมีฟังก์ชันย่อยภายในหลายประการ เช่น การแสดงผังการเชื่อมของเอกสาร, แสดงโฟลเดอร์และไฟล์, การโอนถ่ายข้อมูลกับเครื่องแม่ข่าย (FTP) เป็นต้น โดยมีหลักการในการดำเนินงาน ดังนี้

 • เรียกใช้คำสั่ง Site, Manage Site…

 • คลิกปุ่ม New เลือกรายการ Site

 • คลิกเลือกรายการ Advanced

 • เลือก Category ชื่อ Local Info
 • รายการ Site Name: ให้ป้อนชื่ออ้างอิงในการเรียกเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์ส่วนตัวอาจจะใช้ชื่อว่า MySite หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานอาจจะใช้ชื่อ MyWork เป็นต้น
 • รายการ Local Root Folder ให้ระบุโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ หรือโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บเอกสารเว็บที่ได้จัดสร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยคลิกที่ไอคอนรูปแฟ้มสีเหลือง

เมื่อเลือก Folder ที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่ม Select

 • คลิกเลือกรายการ Refresh Local File List Automatically (ให้มีเครื่องหมาย “ถูก”)
 • คลิกปุ่ม OK
 • จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการจัดการ Site ผ่าน Files Panel ดังนี้

 • กรณีที่มีไฟล์อยู่จะแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมด รวมทั้งโฟลเดอร์ที่มีอยู่
 • กรณีที่มีเว็บไซต์อื่นอีกที่ต้องการดำเนินการ จำเป็นจะต้องกำหนด Site Management นี้เสมอ
 • การเรียกใช้ Site Management ในครั้งถัดไป ให้เลือกคำสั่ง Site, Manage Site…

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.