การเปิดไฟล์เอกสารเดิม (Open)

ไฟล์เอกสารเว็บที่มีอยู่แล้ว สามารถเรียกดูเพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้ด้วยคำสั่ง File, Open หรือใช้คีย์ลัด Ctrl+O ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเปิดเอกสาร ดังนี้

เลือกโฟลเดอร์ จากช่องรายการ Look in: และคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open เพื่อยืนยันการเปิดไฟล์ หรือคลิกปุ่ม Cancel หากต้องการยกเลิกการใช้คำสั่ง Open…


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.