การกำหนดค่าพื้นฐานที่จำเป็นของ Macromedia Dreamweaver

เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมตรงกับความต้องการ และถูกต้องที่สุด ควรกำหนดค่าพื้นฐานที่จำเป็นก่อน เช่น ค่ากำหนดเกี่ยวกับภาษาไทย, การเข้ารหัสภาษาไทย, การใช้งานฟอนต์ภาษาไทย และอื่นๆ ที่จำเป็นหลายค่า

ค่ากำหนดเพื่อใช้สร้างเอกสารเว็บภาษาไทย

ภาษาไทยกับเว็บเพจ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก และก่อปัญหาให้กับการใช้งานค่อนข้างสูง ดังนั้นก่อนลงมือสร้างเว็บเพจภาษาไทย ควรกำหนดการใช้งานภาษาไทยก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver มีคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานภาษาไทย ดังนี้

 • การควบคุมฟอนต์ และการเข้ารหัสภาษาไทย (Thai Encoding)
 • การใช้งานฟอนต์ภาษาไทย (Thai Font)

การควบคุมฟอนต์ และการเข้ารหัสภาษาไทย (Thai Encoding)

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ผู้ใช้ควรจะเริ่มต้นปฏิบัติก่อนเสมอ โดย

 • เลือกเมนูคำสั่ง Edit, Perferences… ปรากฏหน้าต่างการทำงาน ดังนี้

 • เลือก Category : Fonts
 • ปรับค่ารายการ Font settings: เป็น Thai
 • กำหนดฟอนต์จากรายการ Proportional fonts และ Code view ให้แสดงภาษาไทย
  • กำหนดค่าจากรายการ Proportional Font เป็น MS Sans Serif เพื่อให้การป้อนข้อมูลผ่านจอภาพหลัก แสดงผลภาษาไทยที่ถูกต้อง
  • กำหนดขนาดตัวอักษรของ Proportional Font ประมาณ 12 – 14 pt.
  • ค่าจากรายการ Fixed Font ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
  • กำหนดค่าจากรายการ Code View เป็นฟอนต์ที่สามารถแสดงผลภาษาไทย เช่น AngsanaUPC, JasmineUPC เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม เช่น 16 pt เป็นต้น
 • คลิกเลือก Category: New Documents
 • กำหนดค่ารายการ Default Encoding เป็น Thai
 • คลิกปุ่ม OK

การใช้งานฟอนต์ภาษาไทย (Thai Font)

ฟอนต์ภาษาไทยมาตรฐาน ในที่นี้หมายถึง การกำหนดฟอนต์ให้กับข้อความ เพื่อให้ข้อความภาษานั้นๆ แสดงผลได้ถูกต้องบนเบราว์เซอร์ทั้งระบบ MS-Windows และระบบ Macintosh ซึ่งเป็นระบบที่คนไทยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลากับการปรับแต่งฟอนต์ที่เบราว์เซอร์อีก ฟอนต์ภาษาไทยมาตรฐานที่นิยมใช้ในเว็บเพจ ได้แก่ ฟอนต์ Tahoma หรือ MS Sans Serif ซึ่งเป็นฟอนต์ภาษาไทยบนระบบ MS-Windows และฟอนต์ Thonburi ซึ่งเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่นิยมใช้ในระบบ Macintosh การกำหนดฟอนต์เพื่อใช้งาน กระทำได้ดังนี้

 • เลือกคำสั่ง Text, Font, Edit Font List…
 • ปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้

 • เลือกฟอนต์ “MS Sans Serif” จากรายการ Available Fonts :

 • จากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Add เพื่อส่งรายการฟอนต์ที่เลือกไปยังกรอบ Chosen Fonts หากเลือกผิดหรือต้องการยกเลิกการเลือก ให้คลิกฟอนต์ที่ต้องการลบในรายการ Chosen Fonts แล้วคลิกที่ปุ่ม Remove
 • เลือกฟอนต์ Microsoft Sans Serif แล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Add เพื่อส่งรายการฟอนต์ที่เลือกไปยังกรอบ Chosen Fonts
 • สำหรับฟอนต์ Thonburi จะไม่มีรายการเลือก ให้พิมพ์ชื่อฟอนต์ที่ช่องว่างใต้แถบรายการ Available Fonts : จากนั้นจึงคลิกปุ่ม Add

 • เมื่อได้รายการฟอนต์ครบตามที่ต้องการ ให้คลิกปุ่ม OK ยืนยันการบันทึกฟอนต์เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.