การควบคุมหน้าต่างการทำงานของ Macromedia Dreamweaver

การทำงานโปรแกรมในระบบวินโดว์ส จะอาศัยหน้าต่างการทำงาน ดังนั้นการศึกษาขั้นตอนในการควบคุมหน้าต่างทำงาน ทั้งหน้าต่างโปรแกรม และหน้าต่างเอกสาร จึงเป็นจุดสำคัญด้วย โดยมีการควบคุมคล้ายๆ กับการควบคุมหน้าต่างทั่วไปของระบบวินโดว์ส ดังนี้

การย่อ/ขยายขนาดหน้าต่าง (Resize Window)

หน้าต่างโปรแกรม หรือหน้าต่างเอกสารทุกหน้าต่างที่ทำงานในระบบวินโดว์ส สามารถกำหนดขนาดได้อิสระ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

  • นำเมาส์ไปชี้ที่มุม หรือด้านของหน้าต่าง สังเกตได้ว่าเมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศร 2 ทิศ แล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เพื่อกำหนดขนาดที่ต้องการ

การปิดหน้าต่าง (Close Window)

  • การปิดหน้าต่างใดๆ ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Close ซึ่งปรากฏที่มุมบนด้านซ้ายของแต่ละหน้าต่าง
  • สำหรับ Panel สามารถคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Close ได้

การขยาย/คืนสภาพหน้าต่าง (Maximize/Restore Window)

หน้าต่างการทำงานสามารถขยายขนาดให้เท่ากับจอภาพได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม (Maximize) และเมื่อมีการขยายหน้าต่างให้เท่ากับขนาดของจอภาพ ปุ่มนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นปุ่มคืนสภาพ (Restore)

การย่อหน้าต่าง (Minimize Window)

หน้าต่างโปรแกรมทุกโปรแกรม สามารถลดขนาดให้เป็นปุ่มบนแถบงาน (Task bar) ได้โดยการใช้ปุ่มย่อหน้าต่าง (Minimize)

สำหรับ Panel เมื่อต้องการย่อ ให้คลิกที่ชื่อ Panel

การย้ายหน้าต่าง (Move Window)

หน้าต่างการทำงานทุกหน้าต่าง เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่เต็มจอ สามารถย้ายตำแหน่งได้โดยการนำเมาส์ไปชี้ที่แถบไตเติ้ล (Title Bar) จากนั้นกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เพื่อเลื่อนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

สำหรับ Panel เมื่อต้องการย้าย จะต้องเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมบนซ้าย ดังภาพ

การเรียกใช้ Panel

ฟังก์ชันต่างๆ สามารถเปิด/ปิด โดยเลือกจากเมนู Window ซึ่งจะปรากฏรายการคำสั่งควบคุมฟังก์ชันทำงานในลักษณะจอภาพขนาดเล็กเรียกว่า Panel เปิดพาเนล Frame ก็เลือก Window, Frame และถ้าต้องการปิดก็เลือกคำสั่งซ้ำ เป็นต้น

การควบคุมแถบสั่งงาน หรือหน้าต่างงานของฟังก์ชันต่างๆ

ฟังก์ชันต่างๆ จะแสดงผลในลักษณะของหน้าต่าง (Window) หรือไม่ก็แถบสั่งงาน (Panel) ซึ่งการควบคุมต่างๆ จะคล้ายกับการสั่งงาน หรือควบคุมหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม หรือหน้าต่างการทำงานของเอกสารในระบบวินโดว์ส อยู่แล้ว เช่น หากต้องการย่อ/ขยาย ก็สามารถนำเมาส์ไปชี้ ณ มุมใดๆ แล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ จากนั้นจากลากเมาส์เพื่อกำหนดขนาด เมื่อได้ขนาดที่ต้องการจึงปล่อยนิ้วจากปุ่มของเมาส์เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสั่งซ่อนแถบ หรือหน้าต่างฟังก์ชันเหล่านี้ได้แบบชั่วขณะขณะที่ทำงานโดยการกดปุ่มฟังก์ชัน F4 และหากต้องการแสดงผล ก็กดปุ่ม F4 ซ้ำอีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียเวลาปิด หรือเปิดฟังก์ชันหลายๆ ครั้ง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.