ลักษณะจอภาพการทำงานของ Macromedia Dreamweaver

รูปแสดงจอภาพการทำงานของ Macromedia Dreamweaver

  1. Document Window - จอภาพหลัก เป็นพื้นที่หลักของโปรแกรมที่ใช้ในการป้อนข้อมูล และคำสั่งต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงผลในลักษณะเอกสารเว็บ
  2. Insert Bar - กลุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมวัตถุบนชิ้นงานเอกสารเว็บ เช่น เส้นกราฟิก (Horizontal Rule) ตาราง รูปภาพ, เลเยอร์ (Layer)
  3. Document Toolbar – แถบควบคุมการทำงานเอกสาร เช่นการเปลี่ยนโหมดสร้างเอกสาร การกำหนดคุณสมบัติเอกสาร เป็นต้น
  4. Panel groups – กลุ่มของแถบควบคุมงาน (Panel) ต่างๆ
  5. Tag selection – ส่วนควบคุม/แก้ไขรหัสคำสั่ง HTML
  6. Property inspector – ส่วนควบคุมคุณสมบัติต่างๆ ในการสร้างเอกสารเว็บ
  7. Files panel – ส่วนควบคุมไฟล์เอกสาร และ Site

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.